Финляндия. Индустрия пластмасс. Марка

Дата выпуска: 20.10.1971

St # FI71/Plastic

81